Arkiv

Alla inlägg i bloggen kategoriseras utifrån innehåll. Vissa inlägg är ”rena” och hamnar i en enda kategori medan andra passar in i flera och därmed kategoriseras dubbelt. Så är det någon speciell kategori du är speciellt intresserad av kan du välja en länk i undermenyn till ”Arkiv” i menyn och få upp inlägg enbart i den aktuella kategorin. Jag hoppas att det är till hjälp för dig i ditt sökande, i din längtan att stilla nyfikenheten, i ditt behov av ordning, i din kunskapsinhämtning eller i vilket annat syfte du är här och på vilket sätt du behöver få valmöjligheter levererade.

Vad finns i respektive kategori?

Better Globe-ambassadör
Reseskildringar från min resa till Kenya och Uganda där jag besökte Better Globes verksamhet, mina personliga reflektioner om de olika delarna av Better Globes verksamhet och mitt engagemang i Better Globe till vardags; det utgör en stor del av min arbetstid.

Företagare
Tankeprocesser kring att driva företag och då ofta insikter från möten med andra människor som fått mig på nya tankebanor i min verksamhet, regelutmaningar och företagarens olika roller i vardagen.

Förälder
Reflektioner om att vara förälder i kombination med att vara ”allt det andra” – företagaren med sina olika roller och strävan efter att ”lyckas”, medmänniskan som vill finnas där för alla och den växande individen som behöver sina egna behov tillgodosedda i det lilla och det stora.

Medmänniska
Tankar om och vardagsexempel på hur vi kan bidra till andra människor – att lyfta dem, lugna dem, skänka dem något värdefullt, vara medvandrare, utmana dem, trösta dem, skratta med dem, finnas där för dem – och samtidigt stå stadigt i oss själva och inte ge mer av oss själva än vi klarar av.

Sångerska
Berättelser om mina möten med människor i samband med sånguppdrag. Jag startade mitt företag 2006 för att jag ville sjunga mig igenom dagarna och jag har fortsatt i så här många år för att jag känt hur otroligt mycket det har betytt för andra människor i glädje och sorg.

Växande människa
Mina snedsteg och framsteg, min inre resa genom det vi kallar livet. Här lägger jag fram tankespiraler, ifrågasättanden av mina egna idéer om mig själv och världen, aha-upplevelser, upptäckter och annat som visar på att jag hela tiden växer som människa.