Om Jessica

Jessica Jäger – det är jag

Vem jag är och hur jag agerar är som alltid en subjektiv fråga och jag upplever att de flesta önskar den objektiva versionen. Därför har jag låtit Karin Sandin på Your Professional Reputation intervjua personer ur mitt professionella nätverk, analysera och sammanställa svaren. Här finner ni hennes sammanställning.

Mitt professionella rykte
Jessica är engagerad, ödmjuk, professionell och möter människor precis där de är. Hon har många spännande bollar i luften, en mycket bra framförhållning och ser kopplingar som inte alltid är givna. Jessicas inlevelse är total i allt hon gör. Hon är nyfiken, ställer rätt frågor samt snappar snabbt upp vad uppdragsgivaren vill. Jessica har ett gott hjärta som hon kombinerar med ett starkt affärssinne. Hon är lyhörd, har känsla för situationen, gör det hon vill och lyckas.

Jessica inspirerar stort genom att kombinera alla sina roller på ett unikt sätt och levererar över förväntan på den scen som dagen erbjuder. Hon är mångsidig, metodisk, strategisk och hon lämnar ingenting åt slumpen. I Jessicas framförande ryms både känsla och kvalité som bidrar till att hon alltid lyckas beröra andra människor. Hon ser möjligheter där inte alla andra gör det, skapar snabbt ett förtroende hos kunden och får människor att känna att just de är unika.

Sammanställningen baseras på svar från 10 personer från Jessicas professionella nätverk som lämnat svar anonymt juni 2014. Detta har analyserats av Karin Sandin – Your Professional Reputation 070-562 42 64.